avangard-pressa.ru

V. Режими функціонування системи захисту населення і територій - Экономика

Залежно від обстановки, масштабу прогнозованої або такої, що виникла, надзвичайної ситуації у межах конкретної території встановлюється один з таких режимів функціонування системи захисту населення і територій:

повсякденної діяльності - в разі нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій та епіфітотій;

підвищеної готовності - у разі суттєвого погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, одержання прогнозу про можливість виникнення надзвичайної ситуації;

надзвичайної ситуації - в разі реальної загрози виникнення і під час запобігання та локалізації надзвичайної ситуації.

Режим надзвичайного стану запроваджується відповідно до Закону України "Про надзвичайний стан".

Основними заходами, що реалізуються під час функціонування системи захисту населення і територій є:

у режимі повсякденної діяльності:

× здійснення спостереження і контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях та чергування оперативного персоналу;

× розроблення і реалізація цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих втрат і збитків, забезпечення сталого функціонування об'єктів і галузей економіки під час надзвичайних ситуацій;

× вдосконалення підготовки органів управління захистом населення і територій усіх рівнів, сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях, організація навчання населення засобам захисту і діям у цих ситуаціях;

× створення і поновлення резервів фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

× здійснення цільових видів страхування;

× постійне прогнозування погіршення обстановки, яка може призвести до виникнення надзвичайної ситуації;

у режимі підвищеної готовності:

× здійснення заходів режиму повсякденної діяльності і, крім того:

× формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, вироблення пропозицій щодо її нормалізації;

× посилення чергово-диспетчерської служби;

× посилення спостереження і контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

× розроблення заходів щодо захисту населення і довкілля, забезпечення стійкого функціонування об'єктів;

× приведення у стан підвищеної готовності наявних сил і засобів реагування, залучення додаткових сил, уточнення планів їх дій і висування в разі потреби у прогнозний район розвитку надзвичайної ситуації;

× проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації;

× введення цілодобового чергування членів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій різних рівнів;

у режимі надзвичайної ситуації:

× прийняття на себе відповідними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій безпосереднього керівництва функціонуванням підсистем і ланок системи захисту населення і територій;

× організація захисту населення і територій;

× висування оперативних груп у район надзвичайної ситуації;

× організація робіт з локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення необхідних сил та засобів;

× визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

× організація робіт щодо забезпечення стійкого функціонування галузей економіки та об'єктів, щодо першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

× здійснення безперервного контролю за станом довкілля в районі надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

× звітування про розвиток надзвичайних ситуацій вищим органам управління та оповіщення населення;

у режимі надзвичайного стану:

× визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

× створення тимчасових надзвичайних органів керівництва на території дії надзвичайного стану в межах системи захисту населення і територій;

× організація нормального функціонування системи захисту населення або його термінової евакуації з особливо небезпечних територій;

× організація робіт щодо локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

× забезпечення стійкого функціонування об'єктів і галузей економіки, першочергового життєзабезпечення постраждалого населення, яке залишилося проживати на території надзвичайного стану;

× здійснення безперервного контролю за станом довкілля в районі надзвичайного стану, за обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

× встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де запроваджено надзвичайний стан;

× посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та об'єктів господарювання;

× звітування про розвиток надзвичайних ситуацій вищим органам управління та оповіщення населення.